TNLA

တိုက္ပြဲတြင္ ဗံုးသံမ်ား မၾကာခဏေပါက္ကြဲသည့္အတြက္ေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းကို ပိတ္လိုက္ေၾကာင္း မန္တံုၿမိဳ႕ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက ေျပာသည္။

Subscribe to TNLA