Russia has identified two Skripal suspects

6 days 1 hour ago
6,828 Hits

“သူတို႔ ဘယ္သူေတြလည္းဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိထားၿပီ။ သူတို႔ကို ေျခရာခံေတြ႔ရွိထားၿပီ။”လို႔လည္း ပူတင္က ေျပာလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to Russia has identified two Skripal suspects