“စဥ္းစားခ်ိန္တန္ျပီ”

2 weeks 1 day ago
48,035 Hits

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက  “စဥ္းစားခ်ိန္တန္ၿပီ” ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္သစ္ကို လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားတြင္ ရိုက္ႏွိပ္ ေဖာ္ျပၿပီး စတင္မဲဆြယ္စည္းရံုးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to “စဥ္းစားခ်ိန္တန္ျပီ”