ႏွစ္ ၇၀ ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔

1 year 2 months ago
16,302 Hits

တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေရွ႕ဆံုးက ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေနၾကတဲ့ အမိ်ဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အစုအၿပံဳလိုက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ၀မ္းနည္းနာက်ည္းဖြယ္ေန႔ပါပဲ။

Subscribe to ႏွစ္ ၇၀ ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔