ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

1 week 1 day ago
8,360 Hits

“ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒလည္း အျပည့္အဝ အသက္ဝင္ၿပီ။ ေနာက္တစ္ခု က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ လာစံုစမ္းၿပီးေတာ့မွ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ Invester ေတြလည္း ရွိတယ္။

Subscribe to ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ