ႏုိင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္း

11 months 1 week ago
102,058 Hits

ေနျပည္ေတာ္(စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ႏို္င္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ လာမယ့္ ၁၉ရက္ေန႔မွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ “ႏို္င္ငံေတာ္ အေျချ...

Subscribe to ႏုိင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္း