ၿမိတ္ေဒသထြက္ ငါးပုပ္ေျခာက္

4 months 3 days ago
7,012 Hits

“ ဒီငါးပုပ္ေျခာက္ကို ျပဳလုပ္ရတဲ႔ ကကၠဴရံ (ကြ်ဲရင္) ငါးသည္၊ ဘာေၾကာင္႔ ရွားပါးလာရသလဲဆိုေတာ႔ အဓိက ကေတာ႔ တရားမ၀င္ ငါးဖမ္းဆီးျခင္းႏွင္႔ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းေလွေတြက ကမ္းနီးမွာ ၀င္ဆြဲေတာ႔ ဒီငါးေတြက တျဖည္းျဖည္း...

Subscribe to ၿမိတ္ေဒသထြက္ ငါးပုပ္ေျခာက္