ၾကက္ဟင္းခါးပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

11 months 1 week ago
12,284 Hits

"စိုက္ထားတာက အပင္အကုန္လံုးဆို ၃၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္ဗ်။ သီးႏႈန္းထြက္အားကေတာ့ တကယ္တမ္း လိႈင္လာမယ္ဆိုရင္ အလံုး ၅၀၀ - ၆၀၀ ေလာက္ ထြက္တယ္ဗ်။ တစ္ပင္ကို ၂ လံုးႏႈန္းနဲ႔ ၂ ရက္ျခားေလာက္ ခူးရတယ္။"

Subscribe to ၾကက္ဟင္းခါးပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း