၀န္ႀကီး ဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္း

လက္ရွိ အသံုးျပဳေနသည္႔ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ဆိပ္ငယ္ေဘာတံတားသည္၊ အျမန္ေရယာဥ္မ်ား၊ ကုမၸဏီ စက္ေလွမ်ား၊ ကြ်န္းစုၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေျပးဆြဲသည္႔ ခရီးသည္ စက္ေလွမ်ားႏွင္႔ စက္တပ္သမၺာန္ ေရယာဥ္မ်ား၊ အမ်ားသူငွာ...

Subscribe to ၀န္ႀကီး ဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္း