ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

1 month 3 weeks ago
5,006 Hits

“ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အားကစားဌာနေတြ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ ေဘာလံုးအားကစားကို စိတ္ဝင္စားလာေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ေပါင္းလုပ္သြားမယ္။ ေဘာလံုး တိုးတက္ဖို႔ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖေတြနဲ႔...

Subscribe to ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္