ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ

1 week 8 hours ago
3,231 Hits

ဒီမုိကေရစီေနာက္ကုိ ဦးတည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈတုိ႔ဟာ ဟန္ခ်က္ညီညီျဖစ္မွသာ ျပႆနာေတြကို ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ