ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း

1 year 6 months ago
6,939 Hits

အဆိုပါ April fool Mini Album သည္ အဆိုေတာ္ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း၏ ေျခာက္ေခြေျမာက္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေတးအယ္ဘမ္ျဖစ္ၿပီး Audio CDကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ရက္က ထြက္ရွိၿပီးျဖစ္သည္။

Subscribe to ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း