ျပင္ဦးလြင္

8 months 6 hours ago
10,354 Hits

အေအးဓာတ္ကုိ ခံႏုိင္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဟုိဘက္ကမ်က္ခင္းျပင္ေလးေတြမွာ ထိုင္ၿပီးေတာ့ စကားေတြ ေျပာလို႔ရတယ္။ သီခ်င္းေတြလည္း ဆုိလို႔ရပါတယ္။

Subscribe to ျပင္ဦးလြင္