ျပင္သစ္အသင္း

2 months 1 week ago
6,714 Hits

အမိႏိုင္ငံကိုျပန္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ အမိုးဖြင့္ကားနဲ႔ ေအာင္ပြဲခံလွည့္လည္ခဲ့တဲ့ ျပင္သစ္အသင္းကို ပရိသတ္ေတြက လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

Subscribe to ျပင္သစ္အသင္း