ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

2 years 9 months ago
5,607 Hits

၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အင္န္အယ္လ္ဒီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အျပတ္ အသတ္ အႏုိင္ရၿပီးေနာက္..................

Subscribe to ေ႐ြးေကာက္ပြဲ