ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔

11 months 4 weeks ago
1 Hit

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရး(NRPC) ရံုးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္၏ လစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ဦးေအာင္စိုးက အထက္ပါအတိုင္းေျဖဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္...

Subscribe to ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔