ေအာင္ရဲေထြး

ေအာင္ရဲေထြးေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သံသယရိွသူ သန္းထြဋ္ေအာင္(ခ) သားႀကီးအပါအဝင္ ၃ ဦးအား  ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးမွ ျပန္လည္လႊတ္ေပးျခင္းအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီး...

Subscribe to ေအာင္ရဲေထြး