ေရႀကီးမွဳ

1 year 5 months ago
7,519 Hits

လူဦးေရ(၅၃)ဦး၊ အိမ္ေထာင္စု(၁၂)စုတို႔မွာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးလိုအပ္လ်ွက္ရွိ ေၾကာင္း သိရပါတယ္။သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ားမွ သဒၶါတတ္အား နည္းမ်ားမဆို ပါဝင္ကူညီ
လွဴဒါန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to ေရႀကီးမွဳ