ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာ

2 years 12 months ago
14,534 Hits

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၃။             ။ အရင္ စစ္အာဏာရွင္ ေခတ္ေတြမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ မစားေကာင္းတဲ့ အသီးတခုလို ထိတ္လန္႔ေနၾကတဲ့အတြက္ အခုလို ႏိုင္ငံေရးမွာ လူငယ္ေတြ အားလံုးပါ...

Subscribe to ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာ