ေမာ္ဒယ္ သႏၱာလိႈင္

1 year 1 week ago
25,749 Hits

ကုိယ့္တစ္ေယာက္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းဆိုတဲ့အထဲမွာ ႐ုပ္လွ႐ံုတစ္ခုတည္းနဲ႔ မၿပီးပါဘူး။ ႐ုပ္အျပင္ အေျပာအဆုိ ေနထုိင္တတ္ဖို႔ လူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံဖုိ႔ကလည္း အမ်ားႀကီး အေရးႀကီးပါတယ္။

Subscribe to ေမာ္ဒယ္ သႏၱာလိႈင္