ေမာင္ေတာၿမိဳ႕

3 months 1 day ago
10,224 Hits

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ မနက္ျဖန္ (ဇြန္လ ၂၆ ရက္) မွ ရခုိင္ကို ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ သြားမွာ။ ကြင္းဆင္းၾကည့္ၿပီးမွ ေျပာလို႔ ရမယ္။ ေလာေလာဆယ္ ဒတ္တာ (အခ်က္အလက္) အတိက် မသိေသးဘူး။ လုပ္ဖို႔ေတာ့ ႐ွိတယ္။

Subscribe to ေမာင္ေတာၿမိဳ႕