ေနျပည္ေတာ္ သတၳဳတြင္းဦးစီးဌာန

2 weeks 47 sec ago
12,312 Hits

လတ္တေလာတြင္ ဒဏ္ရာရသူကို မႏၱေလးသို႔ ပို႔ေဆာင္ကုသထားၿပီး စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္က ခ႐ိုင္ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန ဂန္႔ေဂါႏွင့္ ပခုကၠဴမွ ေသဆံုးသူ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ သုံးသိန္း၊ ဒဏ္ရာရသူတစ္ဦးလွ်...

Subscribe to ေနျပည္ေတာ္ သတၳဳတြင္းဦးစီးဌာန