ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

1 day 12 hours ago
13,959 Hits

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ငါးမင္းေဆြကို ၄င္းေနထိုင္ရာ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာရိွ ေနအိမ္ တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ လာေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး အမႈစစ္ေဆးခဲ့ကာ ႏွစ္လအၾကာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း အမိန္...

Subscribe to ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္