ေဒၚေမျမတ္မြန္ဝင္း

3 months 2 weeks ago
2,253 Hits

“Tourism ဟာ ႏုိင္ငံေတြတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကားမွာ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ အနီးဆံုးအိမ္နီးနားခ်င္းျဖစ္တဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံက Tourism Authority of Thailand နဲ႔ စကားေျပာျဖစ္တယ္။ အဲ့ေတာ့ ထီးခီး- ကန္ခ်...

Subscribe to ေဒၚေမျမတ္မြန္ဝင္း