ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္

2 months 2 weeks ago
23,818 Hits

သားသမီးေလးေယာက္ရွိပါတယ္။ ကြ်န္မကေတာ့ ေက်ာင္းသူဘဝတည္းက အိမ္ေထာင္က်ခဲ့တာဆုိေတာ့။ ကြ်န္မအမ်ဳိးသားလည္း ႏုိင္ငံေရးသမားပါပဲ။

Subscribe to ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္