ေဒၚနီလာေက်ာ္

5 days 11 hours ago
950 Hits

YBSစနစ္ အဆင္မေျပေသးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပေယာကပါဝင္ေနေၾကာင္း YBSစတင္ၿပီး ၄လအၾကာ ၂၀၁၇ ဧၿပီလ ၂၇ရက္ေန႔၌ ေျပာၾကားခဲ႔ဖူးသည္။

Subscribe to ေဒၚနီလာေက်ာ္