ေဒါက္တာ Sanjiv

10 months 3 days ago
12,228 Hits

တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့လည္းကိုယ္စားတဲ့ အစားအေသာက္ေပၚကုိမူတည္ၿပီးေတာ့ အနံ႔ကလည္းရွိတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့လည္းေရေသာက္တာနည္းၿပီးဆီးသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အနံ႔ရတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

Subscribe to ေဒါက္တာ Sanjiv