ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္

1 year 10 months ago
18,212 Hits

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ မုန္တိုင္းငယ္ (90B) သည္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္..................

Subscribe to ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္