ေဒါက္တာေအးေမာင္

1 week 1 day ago
33,439 Hits

"ေကာင္းပါတယ္ မသြားတာ ေကာင္းတယ္။မသြားတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာေပါက္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို သူ႔ဘက္က ျပင္ဆင္ခ်ိန္ လိုတယ္ေလ။

Subscribe to ေဒါက္တာေအးေမာင္