ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ

4 months 1 week ago
1 Hit

ေနာက္ထပ္ ဝန္ႀကီးႏွစ္ပါး အစားထိုးခန္႔အပ္ရန္အတြက္ လာမည့္အပတ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရျပီး မည္သူမည္၀ါ မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါ...

Subscribe to ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ