ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ခိုင္

3 weeks 3 days ago
23,578 Hits

မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ပါတီတာဝန္မ်ားမွ ရပ္ဆိုင္းခံရသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို မသိရိွရေသာ္လည္း ရပ္နားေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကို လက္ခံရရိွခဲ့သည္ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က မဇၥ်ိမသို႔ အတည္ျပဳေျပာဆုိ သည္။

Subscribe to ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ခိုင္