ေဒါက္တာမ်ဳိးညႊန္႔

2 months 3 weeks ago
12,228 Hits

“ ေဒသအသီးသီးမွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားရဲ႕ဆႏၵအရ သူတို႔ရဲ႕ ကုိယ္ပိုင္ ရံပံုေငြစိုက္ထုတ္မႈနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္တုေတြကို စိုက္ထူခဲ့တာပါ။ ဒီေနရာမွာ ပါတီကေန တစ္စံုတရာ ညႊန္ၾကားတာမရိွပါဘူး။ ေဒသခံ ပါတီဝင္တစ္ခ်ဳိ႕...

Subscribe to ေဒါက္တာမ်ဳိးညႊန္႔