ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕

6 months 5 days ago
1 Hit

မီးေဘးအႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ ဦးေဆာင္သူ ေရႊအိုး (၁) ရပ္ကြက္ေန ဦးစိုးမင္း (ခ) ဦးေစာ္ဘြားႀကီးက ေျပာၾကားသည္ ။

Subscribe to ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕