ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕

1 week 17 hours ago
6,599 Hits

အဆိုပါ က်ည္ဆံထြက္မႈေၾကာင့္ အနီးနား႐ွိ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ ၊ ေရႊအိုး (၁) ရပ္ကြက္ေန အသက္ ၃၁ ႏွစ္႐ွိ ကိုစိုးမိုးေအာင္ကို ထိမွန္ခဲ့သည္ ။

Subscribe to ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕