ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္

3 weeks 1 day ago
17,252 Hits

အုတ္ဂူေတြဟာဆိုရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ငါးထပ္ႀကီးဘုရားႀကီး က်ိဳက္ထီးရိုးေက်ာင္းအနီး  ျမန္ေအာင္ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း ပရဝုဏ္အတြင္းထဲမွာ တည္ရွိလို႔ ေနတာပါ။

Subscribe to ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္