ေဆး၀ါးႏွင့္ေဆးဖက္၀င္

6 days 8 hours ago
3,877 Hits

ႏွင္းဆီပန္းက က်န္းမာေရးကုိအေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မယ္၊လို႔ တစ္ခါေလးေတာင္မစဥ္းမိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ႏွင္းဆီပန္းရဲ႕ အဆီအႏွစ္ ေတြက ေရွးယခင္ေခတ္ကာလေတြကတည္းက ကိုယ္ခႏၶာ၊ စိတ္နဲ႔အေရျပားတို႔အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳ...

Subscribe to ေဆး၀ါးႏွင့္ေဆးဖက္၀င္