ေဆး၀ါးႏွင့္ေဆးဖက္၀င္

5 months 2 weeks ago
31,306 Hits

အခ်ိဳ႕သူတို႔က ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အစာအိမ္ေအာင့္ျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့့္ျခင္းႏွင့္ ၾကြက္သားမ်ား နာက်င္ျခင္းတို႔အတြက္ စပါးလင္ႏွင့္စပါးလင္ဆီကို လိမ္းၾကပါတယ္။

Subscribe to ေဆး၀ါးႏွင့္ေဆးဖက္၀င္