ေဆးဖက္၀င္

1 month 11 hours ago
4,080 Hits

ငရုတ္ေကာင္းကို အဆစ္နဲ႔ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါေတြကို ကုသဖို႔ အသံုးျပဳၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္ေတြကို လံႈ႕ေဆာ္ဖို႔လည္း သံုးၾကပါတယ္။

Subscribe to ေဆးဖက္၀င္