ေဆးဖက္၀င္

5 months 3 days ago
4,276 Hits

ငရုတ္ေကာင္းကို အဆစ္နဲ႔ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါေတြကို ကုသဖို႔ အသံုးျပဳၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္ေတြကို လံႈ႕ေဆာ္ဖို႔လည္း သံုးၾကပါတယ္။

Subscribe to ေဆးဖက္၀င္