ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း

2 weeks 1 day ago
4,412 Hits

ယခု ပိတ္မိေနေသာ ၅ ဦးသည္ ေပ ၄၀၀ ဘက္အျခမ္းတြင္ ပိတ္မိေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကိုကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေပ ၃၀၀ ေက်ာ္သို႔ေရာက္ပါက ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္ကာ အသက္ရႈၾကပ္ေၾကာင္း...

Subscribe to ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း