ဦးၾကည္လင္း

“ ျမင့္ေဆြ ဓာတ္ပံုက ျပထားၿပီးသားပါ။ ျမင့္ေဆြက မႏၱေလးက။ သူက မဲေဆာက္မွာ မိန္းမယူၿပီးေတာ့ ေနတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေစခိုင္းသူေပါ့ဗ်”ဟု ဦးၾကည္လင္းက ေျပာဆုိသြားခဲ့သည္။

Subscribe to ဦးၾကည္လင္း