ဦးေဇာ္ေဌး

1 month 5 days ago
36,320 Hits

လူမႈကြန္ယက္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနၿပီးေနာက္ အဆိုပါသတင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ၄င္း၏ လူမႈကြန္ယက္ျဖစ္သည့္ Facebook မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to ဦးေဇာ္ေဌး