ဦးေက်ာ္ေဇယ်

2 weeks 6 days ago
21,676 Hits

ဦးေက်ာ္ေဇယ် အေနနဲ႔ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြ႔ဲဝင္အျဖစ္ကေန ရပ္ဆိုင္းခံရေပမယ့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီဝင္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္နဲ႔ေတာ့ ဆက္ရွိေနမွာပါ။

Subscribe to ဦးေက်ာ္ေဇယ်