ဦးသန္းေဌး

2 days 19 min ago
5,804 Hits

“ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကိုေတြ႕ခြင့္ေတာင္းထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေတြ႕ခြင့္ရမရ မသိေသးဘူး “ ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးကေျပာသည္။

Subscribe to ဦးသန္းေဌး