ဦးဝင္းထိန္

"၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယက ေနာက္ထပ္ ဇန္နဝါရီမွာ လုပ္မယ္ ။ ေနာက္လာဦးမယ္ စတုတၱ၊ ပဥၥမ ၾကာလွခ်ည္ရဲ႕လို႔ မေအာင့္ေမ႔နဲ႔ ၾကာကိုၾကာမွာ။ ဒါကၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ ဆုတ္ယုတ္ သြားတာ မဟုတ္ဘူး...

Subscribe to ဦးဝင္းထိန္