ဦးဝင္းထိန္

“ သူက ေတာ္ေတာ္သိေနၿပီ။ စကားမေျပာႏိုင္တာတစ္ခုပဲ။ သိေနၿပီ။ ဘယ္ဘက္လက္က ေကာင္းေကာင္း လႈပ္ႏိုင္တယ္။ ညာဘက္လက္က ေကာင္းေကာင္းမလႈပ္ႏိုင္ေသးဘူး။

Subscribe to ဦးဝင္းထိန္