ဦးဝင္းထိန္

2 months 3 weeks ago
2,950 Hits

“ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ႔စကားေတြက ေပါက္ကြဲတာမ်ားတယ္။ ဒါ တမင္သက္သက္ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ေျဖရင္းျပဳရင္းနဲ႔ တစ္ခ်ိဳ႕မီဒီယာအဖြဲ႔ေတြက ေကာက္ခ်က္ခ်ျပီး၊ အသုံးခ်ျပီးေတာ့ ေရးၾကတာေပါ့။

Subscribe to ဦးဝင္းထိန္