ဦးမင္းေတဇညြန္႔တင္

1 year 11 months ago
29,464 Hits

အခုတစ္ပတ္ 7 minutes အစီအစဥ္ကုိ တင္ဆက္ေပးဖို႔အခ်ိန္ က်ေရာက္လုိ႔လာပါၿပီ။ အခုတင္ျပေပးမယ့္....................

Subscribe to ဦးမင္းေတဇညြန္႔တင္