ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္

8 months 3 days ago
1 Hit

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာခဲ့သည့္ ေဟာေျပာပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္တာေအးေမာင္ ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေ၀ဟင္ေအာင္ကိုလည္း အစိုးရမွ တရားစြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္