ဦးထြန္းလြင္

4 months 3 weeks ago
7,007 Hits

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းသည္ ေမလ ၁ ရက္ညေနပိုင္းတြင္ မုတၱမေကြ႕အတြင္းမွ ကုန္တြင္းကိုျဖတ္ေက်ာ္ေနခဲ့ျပီး အား သိသိသာသာေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။

Subscribe to ဦးထြန္းလြင္