ဦးထြန္းထြန္းဦး

1 week 2 days ago
23,522 Hits

“အဆုိပါ ပီကာဆာမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး စိတ္ၾကြ ရူးသြပ္ေဆးျပားထုတ္လုပ္ပါက စိတ္ၾကြေဆးျပား သန္း ၁၅၀ ခန္႔ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ဘိန္း၂.၄၃တန္အား အဆုိပါ ပီကာဆာမ်ားနဲ႔ ထုတ္လုပ္မယ္ဆုိပါက ဘိန္းျ...

Subscribe to ဦးထြန္းထြန္းဦး