ဦးကိုနီ

ကိုစစ္ျမတ္ဦးမွာ စြပ္စြဲခံရသူ ဦးေအာင္ဝင္းေဇာ္၏ သားျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္၊ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္း ခ႐ုိင္တရား႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးခဲ့သည့္ တရားခံျပသက္ေသ ၃ ဦးအနက္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

Subscribe to ဦးကိုနီ