ဦးကိုကိုလိႈင္

1 week 5 days ago
12,263 Hits

လတ္တေလာတြင္ ဒဏ္ရာရသူကို မႏၱေလးသို႔ ပို႔ေဆာင္ကုသထားၿပီး စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္က ခ႐ိုင္ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန ဂန္႔ေဂါႏွင့္ ပခုကၠဴမွ ေသဆံုးသူ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ သုံးသိန္း၊ ဒဏ္ရာရသူတစ္ဦးလွ်...

Subscribe to ဦးကိုကိုလိႈင္