အိႏၵိယႏိုင္ငံ

1 month 3 weeks ago
825 Hits

အဆိုပါေဟာေျပာပြဲတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အသည္းေရာဂါျဖစ္ပြားေစသည့္အခ်က္မ်ား၊ ကုသမႈႏွင့္ကာကြယ္မႈ၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ အသည္းအစားထိုးကုသမႈမ်ားအေၾကာင္း ေဟာေျပာမည္ျဖစ္သည္။

Subscribe to အိႏၵိယႏိုင္ငံ