အာဆီယံေဒသဆုိင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္

1 week 6 days ago
4,937 Hits

ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ က်င္းပစဥ္မွာေတာ့ ဖိုရမ္ကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အပါအ၀င္ အျခားေသာ ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ငုယင္စြမ္းဖုက ႀကိဳဆိုခဲ့ပါတယ္။

Subscribe to အာဆီယံေဒသဆုိင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္